top of page

מדיניות פרטיות 

 

העלאת מידע לאתר מיכל מוטיל מתבצעת ברצונך ובהסכמתך וידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את שדות החובה, אך בלא למלא אותם לא ניתן להירשם לאירועים, לבצע הזמנות וכדו'.. המידע שהינך מעלה לאתר הינו באחריותך.

 

עליך לשקול היטב את הפרטים שהינך מעלה. המידע הנאסף מאפשר לנו לספק לך את השירות, וכן לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול השירות, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לשירות. המידע הנאסף נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של השירות, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל.

 

הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל. מערכות ניהול המידע הנן מערכות מאובטחות אך יחד עם זאת, המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות השירות, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית

 

ניתן ליצור קשר בכל עת:

מיכל מוטיל שמלות כלה בתפירה אישית

טלפון: 054-6832072

מייל: michal@michalmotil.comer  

bottom of page